Ba??ng giA? cA?n hai??i?? Chung C?i?? HH3A Linh A?Ai??m ngAi??y 12/12

Pinterest

Ba??ng giA? cA?n hai??i?? chung c?i?? hh3a linh Ai??Ai??m ngAi??y 12/12

TT
TA?a nhAi??Ta?i??ngPhA?ngDiai??i??n tAi??ch (m2)H?i??ai??i??ng Ban cA?ngH?i??ai??i??ng Cai??i??aGiA? gai??i??c (Triai??i??u/m2)Tia??n Ai??ai??i??ChA?nh
1HH3A36276,27A?A?ng Nam A? gA?cTA?y Ba??c14,93520%40
2HH3A32276,27A?A?ng Nam A? gA?cTA?y Ba??c14,93520%60
3HH3A24276,27A?A?ng Nam A? gA?cTA?y Ba??c14,93520%95
4HH3A35276,27A?A?ng Nam A? gA?cTA?y Ba??c14,4220%55
5HH3A17280
628280
7
85480
9HH3A20467,04A?A?ng NamTA?y Ba??c1520%65
1024470
11HH3A36467,04A?A?ng NamTA?y Ba??c13,520%25
12HH3A37467,04A?A?ng NamTA?y Ba??c13,520%38
13HH3A38467,04A?A?ng NamTA?y Ba??c13,520%30
14
152640
16HH3A32665,52A?A?ng NamTA?y Ba??c1420%30
17HH3A31665,52A?A?ng NamTA?y Ba??c1420%40
18HH3A35665,52A?A?ng NamTA?y Ba??c1420%30
19HH3A31665,52A?A?ng NamTA?y Ba??c13,520%40
20HH3Apent649,44TA?y Ba??cA?A?ng Nam1320%20
21
22HH3A4838
23HH3A30865,52A?A?ng NamTA?y Ba??c1420%15
24HH3A32865,52A?A?ng NamTA?y Ba??c1420%30
2526855
26HH3A27865,52A?A?ng NamTA?y Ba??c1420%50
27HH3A37865,52A?A?ng NamTA?y Ba??c13,520%20
2839820
2933815
30HH3A34865,52A?A?ng NamTA?y Ba??c13,520%20
31
32HH3A201067,04A?A?ng NamTA?y Ba??c1520%80
33321040
34HH3A301067,04A?A?ng NamTA?y Ba??c1420%28
35HH3A331067,04A?A?ng NamTA?y Ba??c1420%35
36HH3A321067,04A?A?ng NamTA?y Ba??c1420%45
37HH3A361067,04A?A?ng NamTA?y Ba??c13,520%10
38HH3A371067,04A?A?ng NamTA?y Ba??c13,520%38
39HH3A391067,04A?A?ng NamTA?y Ba??c13,520%10
40
41812130
42912130
43HH3A251276,27A?A?ng Nam A? gA?cTA?y Ba??c14,93520%125
44HH3A2712A?A?ng Nam A? gA?cTA?y Ba??c95
45HH3A2812A?A?ng Nam A? gA?cTA?y Ba??c100
46HH3A161276,27A?A?ng Nam A? gA?cTA?y Ba??c15,93520%100
47HH3A301276,27A?A?ng Nam A? gA?cTA?y Ba??c14,4220%70
48HH3A351276,27A?A?ng Nam A? gA?cTA?y Ba??c14,4220%60
49HH3Apent1246,88TA?y Ba??cA?A?ng Nam1320%60
50
52HH3A351463,01TA?y NamA?A?ng Nam1420%35
53HH3A371463,01TA?y NamA?A?ng Nam13,520%35
54
55HH3A121644,95TA?y NamA?A?ng Nam15,520%15
56HH3A12A1644,95TA?y NamA?A?ng Nam1520%10
57HH3A141644,95TA?y NamA?A?ng Nam15,520%30
58HH3A271644,95TA?y NamA?A?ng Nam14,520%10
59HH3A341644,95TA?y NamA?A?ng Nam1420%10
60
61HH3A111844,95TA?y NamTA?y Ba??c15,520%5
62HH3A121844,95TA?y NamTA?y Ba??c15,520%10
63HH3A141844,95TA?y NamTA?y Ba??c15,520%15
64HH3A161844,95TA?y NamTA?y Ba??c15,520%10
65HH3A221844,95TA?y NamTA?y Ba??c14,520%25
66HH3A341844,95TA?y NamTA?y Ba??c1420%10
67HH3A371844,95TA?y NamTA?y Ba??c13,520%10
68
69152080
70HH3A22063,01TA?y NamTA?y Ba??c1520%40
71HH3A222044,63TA?y NamTA?y Ba??c14,520%75
72272060
73
74HH3A32282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam15,96520%38
75HH3A182282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam15,520%80
77HH3A2722TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam75
78HH3A2522TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam90
79HH3A3122TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam40
80HH3A262282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam14,93520%70
81HH3A322282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam14,4220%35
82HH3A362282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam13,90520%20
83382215
84HH3APent2242,33TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam13,3920%75
85
8652480
87HH3A62471,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam15,520%40
88HH3A102471,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam15,520%35
89HH3A252471,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam14,520%45
90HH3A312471,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam1420%30
91HH3A332471,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam14,520%40
92HH3A222471,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam1420%65
93HH3A372471,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam13,520%15
94HH3A382471,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam13,520%10
95HH3APent2445A?A?ng NamTA?y Ba??c1320%15
96
97HH3A42670,32TA?y Ba??cA?A?ng Nam1520%30
98HH3A62670,32TA?y Ba??cA?A?ng Nam15,520%35
99HH3A222670,32TA?y Ba??cA?A?ng Nam14,520%65
100HH3A272670,32TA?y Ba??cA?A?ng Nam14,520%28
101HH3A362670,32TA?y Ba??cA?A?ng Nam13,520%15
102HH3A372670,32TA?y Ba??cA?A?ng Nam13,520%15
103HH3A382670,32TA?y Ba??cA?A?ng Nam13,520%10
104HH3Apent2644,64A?A?ng NamTA?y Ba??c1320%10
105
106222865
107312825
108332820
109HH3A382870,32TA?y Ba??cA?A?ng Nam13,520%10
110HH3Apent2844,64A?A?ng NamTA?y Ba??c1320%10
111
112HH3A63071,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam15,520%38
113HH3A243071,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam14,520%50
114HH3A223071,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam14,520%65
115HH3A283071,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam14,520%20
116HH3A313071,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam1420%40
117HH3A323071,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam1420%40
118HH3A333071,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam1420%38
119HH3A383071,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam13,520%10
120
121HH3A33281,12TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam15,4520%65
12273255
123HH3A63282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam15,96520%60
124HH3A83282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam15,96520%65
12512a3265
126203280
127HH3A243282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam14,93520%70
128HH3A223282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam14,93520%85
129HH3A313282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam14,4220%35
130HH3A323282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam14,4220%50
131HH3A333282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam14,4220%50
132HH3A343282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam14,4220%25
133HH3A363282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam14,4220%25
134HH3A383282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam13,90520%15
135
136HH3A223463,01A?A?ng Ba??cTA?y Ba??c15,520%75
137HH3A273463,01A?A?ng Ba??cTA?y Ba??c14,520%55
138HH3A293463,01A?A?ng Ba??cTA?y Ba??c1420%70
139
140HH3A63644,95A?A?ng Ba??cTA?y Ba??c15,520%6
141HH3A143644,95A?A?ng Ba??cTA?y Ba??c15,520%10
142HH3A173644,95A?A?ng Ba??cTA?y Ba??c1520%10
143HH3A193644,95A?A?ng Ba??cTA?y Ba??c1520%10
144HH3A213644,95A?A?ng Ba??cTA?y Ba??c14,520%15
145HH3A263644,95A?A?ng Ba??cTA?y Ba??c14,520%20
146HH3A383644,95A?A?ng Ba??cTA?y Ba??c13,520%5
147
150HH3A143844,95A?A?ng Ba??cA?A?ng Nam15,520%10
151HH3A273844,95A?A?ng Ba??cA?A?ng Nam14,520%10
155HH3A383844,95A?A?ng Ba??cA?A?ng Nam13,520%5
156
157
158HH3AKiot1653,71TA?y NamTA?y Nam2820%350
159HH3AKiot3231,36A?A?ng NamA?A?ng Nam2820%300
160HH3Apenhoues2246,8875

Ba??ng giA? cA?n hai??i?? Chung C?i?? HH3A Linh A?Ai??m ngAi??y 12/12 vào lúc: June 10th, 2018 bởi Lý Khánh
Pinterest