Ba??ng giA? Chung C?i?? HH3A Linh A?Ai??m ca?i??p nha?i??t ngAi??y 17/12

Pinterest
TT
TA?aTa?i??ngPhA?ngDTBan cA?ngCai??i??agai??i??cTia??n Ai??ai??i??ChA?nh
1HH3A36276,27A?A?ng Nam A? gA?cTA?y Ba??c14,93520%45
2HH3A32276,27A?A?ng Nam A? gA?cTA?y Ba??c14,93520%65
3HH3A24276,27A?A?ng Nam A? gA?cTA?y Ba??c14,93520%100
4HH3A35276,27A?A?ng Nam A? gA?cTA?y Ba??c14,4220%60
5HH3A17276,28A?A?ng Nam A? gA?cTA?y Ba??c14,43120%85
6HH3A28276,29A?A?ng Nam A? gA?cTA?y Ba??c14,44220%85
7
8HH3A5467,04A?A?ng NamTA?y Ba??c1520%85
9HH3A20467,04A?A?ng NamTA?y Ba??c1520%70
10HH3A24467,05A?A?ng NamTA?y Ba??c1520%75
11HH3A36467,04A?A?ng NamTA?y Ba??c13,520%30
12HH3A37467,04A?A?ng NamTA?y Ba??c13,520%43
13HH3A38467,04A?A?ng NamTA?y Ba??c13,520%35
14
15HH3A2665,52A?A?ng NamTA?y Ba??c1420%45
16HH3A32665,52A?A?ng NamTA?y Ba??c1420%35
17HH3A31665,52A?A?ng NamTA?y Ba??c1420%45
18HH3A35665,52A?A?ng NamTA?y Ba??c1420%35
19HH3A31665,52A?A?ng NamTA?y Ba??c13,520%45
20HH3Apent649,44TA?y Ba??cA?A?ng Nam1320%25
21
22HH3A4865,52A?A?ng NamTA?y Ba??c1420%43
23HH3A30865,52A?A?ng NamTA?y Ba??c1420%20
24HH3A32865,52A?A?ng NamTA?y Ba??c1420%35
25HH3A26865,53A?A?ng NamTA?y Ba??c14,520%60
26HH3A27865,52A?A?ng NamTA?y Ba??c1,5620%55
27HH3A37865,52A?A?ng NamTA?y Ba??c13,520%25
28HH3A39865,53A?A?ng NamTA?y Ba??c13,520%25
29HH3A33865,54A?A?ng NamTA?y Ba??c1420%20
30HH3A34865,52A?A?ng NamTA?y Ba??c1420%25
31
32HH3A201067,04A?A?ng NamTA?y Ba??c1520%85
33HH3A211067,04A?A?ng NamTA?y Ba??c14.520%90
34HH3A321067,04A?A?ng NamTA?y Ba??c1420%45
35HH3A301067,04A?A?ng NamTA?y Ba??c1420%33
36HH3A331067,04A?A?ng NamTA?y Ba??c1420%40
37HH3A321067,04A?A?ng NamTA?y Ba??c1420%50
38HH3A361067,04A?A?ng NamTA?y Ba??c13,520%15
39HH3A371067,04A?A?ng NamTA?y Ba??c13,520%43
40HH3A391067,04A?A?ng NamTA?y Ba??c13,520%15
41
42HH3A81276,27A?A?ng Nam A? gA?cTA?y Ba??c15,94520%135
43HH3A91276,27A?A?ng Nam A? gA?cTA?y Ba??c15,94520%135
44HH3A251276,27A?A?ng Nam A? gA?cTA?y Ba??c14,93520%130
45HH3A271276,27A?A?ng Nam A? gA?cTA?y Ba??c14,93520%100
46HH3A281276,27A?A?ng Nam A? gA?cTA?y Ba??c14,93520%105
47HH3A301276,27A?A?ng Nam A? gA?cTA?y Ba??c14,4220%75
48HH3A351276,27A?A?ng Nam A? gA?cTA?y Ba??c14,4220%65
49HH3Apent1246,88TA?y Ba??cA?A?ng Nam1320%65
50
51HH3A351463,01TA?y NamA?A?ng Nam1420%40
52HH3A371463,01TA?y NamA?A?ng Nam13,520%40
53
54HH3A121644,95TA?y NamA?A?ng Nam15,520%20
55HH3A12A1644,95TA?y NamA?A?ng Nam1520%15
56HH3A141644,95TA?y NamA?A?ng Nam15,520%35
57HH3A271644,95TA?y NamA?A?ng Nam14,520%15
58HH3A341644,95TA?y NamA?A?ng Nam1420%15
595
60HH3A111844,95TA?y NamTA?y Ba??c15,520%10
61HH3A121844,95TA?y NamTA?y Ba??c15,520%15
62HH3A141844,95TA?y NamTA?y Ba??c15,520%20
63HH3A161844,95TA?y NamTA?y Ba??c15,520%15
64HH3A221844,95TA?y NamTA?y Ba??c14,520%30
65HH3A341844,95TA?y NamTA?y Ba??c1420%15
66HH3A371844,95TA?y NamTA?y Ba??c13,520%15
675
68HH3A152063,01TA?y NamTA?y Ba??c15,520%85
69HH3A22063,01TA?y NamTA?y Ba??c1520%45
70HH3A222063,01TA?y NamTA?y Ba??c14,520%80
71HH3A272063,01TA?y NamTA?y Ba??c14,520%65
725
73HH3A32282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam15,42520%43
74HH3A182282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam15,94520%85
75HH3A272282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam14,93520%80
76HH3A252282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam14,93520%95
77HH3A312282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam14,4220%45
78HH3A262282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam14,93520%75
79HH3A322282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam14,4220%40
80HH3A362282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam13,90520%25
81HH3A382282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam13,90520%20
82HH3APent2242,33TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam13,3920%80
835
84HH3A52471,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam15,520%85
85HH3A62471,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam15,520%45
86HH3A102471,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam15,520%40
87HH3A252471,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam14,520%50
88HH3A312471,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam1420%35
89HH3A332471,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam14,520%45
90HH3A222471,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam1420%70
91HH3A372471,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam13,520%20
92HH3A382471,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam13,520%15
93HH3APent2445A?A?ng NamTA?y Ba??c1320%20
945
95HH3A42670,32TA?y Ba??cA?A?ng Nam1520%35
96HH3A62670,32TA?y Ba??cA?A?ng Nam15,520%40
97HH3A222670,32TA?y Ba??cA?A?ng Nam14,520%70
98HH3A272670,32TA?y Ba??cA?A?ng Nam14,520%33
99HH3A362670,32TA?y Ba??cA?A?ng Nam13,520%20
100HH3A372670,32TA?y Ba??cA?A?ng Nam13,520%20
101HH3A382670,32TA?y Ba??cA?A?ng Nam13,520%15
102HH3Apent2644,64A?A?ng NamTA?y Ba??c1320%15
1035
104HH3A222870,32TA?y Ba??cA?A?ng Nam14,520%70
105HH3A312870,32TA?y Ba??cA?A?ng Nam1420%30
106HH3A332870,32TA?y Ba??cA?A?ng Nam1420%25
107HH3A382870,32TA?y Ba??cA?A?ng Nam13,520%15
108HH3Apent2844,64A?A?ng NamTA?y Ba??c1320%15
1095
110HH3A63071,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam15,520%43
111HH3A243071,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam14,520%55
112HH3A223071,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam14,520%70
113HH3A283071,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam14,520%25
114HH3A313071,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam1420%45
115HH3A323071,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam1420%45
116HH3A333071,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam1420%43
117HH3A383071,96TA?y Ba??cA?A?ng Nam13,520%15
1185
119HH3A33282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam1520%70
120HH3A73282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam15,520%60
121HH3A63282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam15,520%65
122HH3A83282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam15,520%70
123HH3A12a3282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam1520%70
124HH3A203282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam1520%85
125HH3A243282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam14,93520%75
126HH3A223282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam14,93520%90
127HH3A313282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam14,4220%40
128HH3A323282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam14,4220%55
129HH3A333282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam14,4220%55
130HH3A343282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam14,4220%30
131HH3A363282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam14,4220%30
132HH3A383282,25TA?y Ba??c A? gA?cA?A?ng Nam13,90520%20
1335
134HH3A223463,01A?A?ng Ba??cTA?y Ba??c15,520%80
135HH3A273463,01A?A?ng Ba??cTA?y Ba??c14,520%60
136HH3A293463,01A?A?ng Ba??cTA?y Ba??c1420%75
137HH3A5
138HH3A63644,95A?A?ng Ba??cTA?y Ba??c15,520%11
139HH3A143644,95A?A?ng Ba??cTA?y Ba??c15,520%15
140HH3A173644,95A?A?ng Ba??cTA?y Ba??c1520%15
141HH3A193644,95A?A?ng Ba??cTA?y Ba??c1520%15
142HH3A213644,95A?A?ng Ba??cTA?y Ba??c14,520%20
143HH3A263644,95A?A?ng Ba??cTA?y Ba??c14,520%25
144HH3A383644,95A?A?ng Ba??cTA?y Ba??c13,520%10
1455
146HH3A143844,95A?A?ng Ba??cA?A?ng Nam15,520%15
147HH3A273844,95A?A?ng Ba??cA?A?ng Nam14,520%15
148HH3A383844,95A?A?ng Ba??cA?A?ng Nam13,520%10
1495
150HH3AKiot1653,71TA?y NamTA?y Nam2820%355
151HH3AKiot3231,36A?A?ng NamA?A?ng Nam2820%305
152HH3Apenhoues2246,8880

Ba??ng giA? Chung C?i?? HH3A Linh A?Ai??m ca?i??p nha?i??t ngAi??y 17/12 vào lúc: June 10th, 2018 bởi Lý Khánh
Pinterest