Dự án nổi bật

Bảng giá Chung Cư HH3A Linh Đàm cập nhật ngày 17/12

Pinterest
TT
TòaTầngPhòngDTBan côngCửagốcTiến độChênh
1HH3A36276,27Đông Nam ô gócTây Bắc14,93520%45
2HH3A32276,27Đông Nam ô gócTây Bắc14,93520%65
3HH3A24276,27Đông Nam ô gócTây Bắc14,93520%100
4HH3A35276,27Đông Nam ô gócTây Bắc14,4220%60
5HH3A17276,28Đông Nam ô gócTây Bắc14,43120%85
6HH3A28276,29Đông Nam ô gócTây Bắc14,44220%85
7
8HH3A5467,04Đông NamTây Bắc1520%85
9HH3A20467,04Đông NamTây Bắc1520%70
10HH3A24467,05Đông NamTây Bắc1520%75
11HH3A36467,04Đông NamTây Bắc13,520%30
12HH3A37467,04Đông NamTây Bắc13,520%43
13HH3A38467,04Đông NamTây Bắc13,520%35
14
15HH3A2665,52Đông NamTây Bắc1420%45
16HH3A32665,52Đông NamTây Bắc1420%35
17HH3A31665,52Đông NamTây Bắc1420%45
18HH3A35665,52Đông NamTây Bắc1420%35
19HH3A31665,52Đông NamTây Bắc13,520%45
20HH3Apent649,44Tây BắcĐông Nam1320%25
21
22HH3A4865,52Đông NamTây Bắc1420%43
23HH3A30865,52Đông NamTây Bắc1420%20
24HH3A32865,52Đông NamTây Bắc1420%35
25HH3A26865,53Đông NamTây Bắc14,520%60
26HH3A27865,52Đông NamTây Bắc1,5620%55
27HH3A37865,52Đông NamTây Bắc13,520%25
28HH3A39865,53Đông NamTây Bắc13,520%25
29HH3A33865,54Đông NamTây Bắc1420%20
30HH3A34865,52Đông NamTây Bắc1420%25
31
32HH3A201067,04Đông NamTây Bắc1520%85
33HH3A211067,04Đông NamTây Bắc14.520%90
34HH3A321067,04Đông NamTây Bắc1420%45
35HH3A301067,04Đông NamTây Bắc1420%33
36HH3A331067,04Đông NamTây Bắc1420%40
37HH3A321067,04Đông NamTây Bắc1420%50
38HH3A361067,04Đông NamTây Bắc13,520%15
39HH3A371067,04Đông NamTây Bắc13,520%43
40HH3A391067,04Đông NamTây Bắc13,520%15
41
42HH3A81276,27Đông Nam ô gócTây Bắc15,94520%135
43HH3A91276,27Đông Nam ô gócTây Bắc15,94520%135
44HH3A251276,27Đông Nam ô gócTây Bắc14,93520%130
45HH3A271276,27Đông Nam ô gócTây Bắc14,93520%100
46HH3A281276,27Đông Nam ô gócTây Bắc14,93520%105
47HH3A301276,27Đông Nam ô gócTây Bắc14,4220%75
48HH3A351276,27Đông Nam ô gócTây Bắc14,4220%65
49HH3Apent1246,88Tây BắcĐông Nam1320%65
50
51HH3A351463,01Tây NamĐông Nam1420%40
52HH3A371463,01Tây NamĐông Nam13,520%40
53
54HH3A121644,95Tây NamĐông Nam15,520%20
55HH3A12A1644,95Tây NamĐông Nam1520%15
56HH3A141644,95Tây NamĐông Nam15,520%35
57HH3A271644,95Tây NamĐông Nam14,520%15
58HH3A341644,95Tây NamĐông Nam1420%15
595
60HH3A111844,95Tây NamTây Bắc15,520%10
61HH3A121844,95Tây NamTây Bắc15,520%15
62HH3A141844,95Tây NamTây Bắc15,520%20
63HH3A161844,95Tây NamTây Bắc15,520%15
64HH3A221844,95Tây NamTây Bắc14,520%30
65HH3A341844,95Tây NamTây Bắc1420%15
66HH3A371844,95Tây NamTây Bắc13,520%15
675
68HH3A152063,01Tây NamTây Bắc15,520%85
69HH3A22063,01Tây NamTây Bắc1520%45
70HH3A222063,01Tây NamTây Bắc14,520%80
71HH3A272063,01Tây NamTây Bắc14,520%65
725
73HH3A32282,25Tây Bắc ô gócĐông Nam15,42520%43
74HH3A182282,25Tây Bắc ô gócĐông Nam15,94520%85
75HH3A272282,25Tây Bắc ô gócĐông Nam14,93520%80
76HH3A252282,25Tây Bắc ô gócĐông Nam14,93520%95
77HH3A312282,25Tây Bắc ô gócĐông Nam14,4220%45
78HH3A262282,25Tây Bắc ô gócĐông Nam14,93520%75
79HH3A322282,25Tây Bắc ô gócĐông Nam14,4220%40
80HH3A362282,25Tây Bắc ô gócĐông Nam13,90520%25
81HH3A382282,25Tây Bắc ô gócĐông Nam13,90520%20
82HH3APent2242,33Tây Bắc ô gócĐông Nam13,3920%80
835
84HH3A52471,96Tây BắcĐông Nam15,520%85
85HH3A62471,96Tây BắcĐông Nam15,520%45
86HH3A102471,96Tây BắcĐông Nam15,520%40
87HH3A252471,96Tây BắcĐông Nam14,520%50
88HH3A312471,96Tây BắcĐông Nam1420%35
89HH3A332471,96Tây BắcĐông Nam14,520%45
90HH3A222471,96Tây BắcĐông Nam1420%70
91HH3A372471,96Tây BắcĐông Nam13,520%20
92HH3A382471,96Tây BắcĐông Nam13,520%15
93HH3APent2445Đông NamTây Bắc1320%20
945
95HH3A42670,32Tây BắcĐông Nam1520%35
96HH3A62670,32Tây BắcĐông Nam15,520%40
97HH3A222670,32Tây BắcĐông Nam14,520%70
98HH3A272670,32Tây BắcĐông Nam14,520%33
99HH3A362670,32Tây BắcĐông Nam13,520%20
100HH3A372670,32Tây BắcĐông Nam13,520%20
101HH3A382670,32Tây BắcĐông Nam13,520%15
102HH3Apent2644,64Đông NamTây Bắc1320%15
1035
104HH3A222870,32Tây BắcĐông Nam14,520%70
105HH3A312870,32Tây BắcĐông Nam1420%30
106HH3A332870,32Tây BắcĐông Nam1420%25
107HH3A382870,32Tây BắcĐông Nam13,520%15
108HH3Apent2844,64Đông NamTây Bắc1320%15
1095
110HH3A63071,96Tây BắcĐông Nam15,520%43
111HH3A243071,96Tây BắcĐông Nam14,520%55
112HH3A223071,96Tây BắcĐông Nam14,520%70
113HH3A283071,96Tây BắcĐông Nam14,520%25
114HH3A313071,96Tây BắcĐông Nam1420%45
115HH3A323071,96Tây BắcĐông Nam1420%45
116HH3A333071,96Tây BắcĐông Nam1420%43
117HH3A383071,96Tây BắcĐông Nam13,520%15
1185
119HH3A33282,25Tây Bắc ô gócĐông Nam1520%70
120HH3A73282,25Tây Bắc ô gócĐông Nam15,520%60
121HH3A63282,25Tây Bắc ô gócĐông Nam15,520%65
122HH3A83282,25Tây Bắc ô gócĐông Nam15,520%70
123HH3A12a3282,25Tây Bắc ô gócĐông Nam1520%70
124HH3A203282,25Tây Bắc ô gócĐông Nam1520%85
125HH3A243282,25Tây Bắc ô gócĐông Nam14,93520%75
126HH3A223282,25Tây Bắc ô gócĐông Nam14,93520%90
127HH3A313282,25Tây Bắc ô gócĐông Nam14,4220%40
128HH3A323282,25Tây Bắc ô gócĐông Nam14,4220%55
129HH3A333282,25Tây Bắc ô gócĐông Nam14,4220%55
130HH3A343282,25Tây Bắc ô gócĐông Nam14,4220%30
131HH3A363282,25Tây Bắc ô gócĐông Nam14,4220%30
132HH3A383282,25Tây Bắc ô gócĐông Nam13,90520%20
1335
134HH3A223463,01Đông BắcTây Bắc15,520%80
135HH3A273463,01Đông BắcTây Bắc14,520%60
136HH3A293463,01Đông BắcTây Bắc1420%75
137HH3A5
138HH3A63644,95Đông BắcTây Bắc15,520%11
139HH3A143644,95Đông BắcTây Bắc15,520%15
140HH3A173644,95Đông BắcTây Bắc1520%15
141HH3A193644,95Đông BắcTây Bắc1520%15
142HH3A213644,95Đông BắcTây Bắc14,520%20
143HH3A263644,95Đông BắcTây Bắc14,520%25
144HH3A383644,95Đông BắcTây Bắc13,520%10
1455
146HH3A143844,95Đông BắcĐông Nam15,520%15
147HH3A273844,95Đông BắcĐông Nam14,520%15
148HH3A383844,95Đông BắcĐông Nam13,520%10
1495
150HH3AKiot1653,71Tây NamTây Nam2820%355
151HH3AKiot3231,36Đông NamĐông Nam2820%305
152HH3Apenhoues2246,8880
Bảng giá Chung Cư HH3A Linh Đàm cập nhật ngày 17/12 vào lúc: December 17th, 2014 bởi Lý Khánh
Pinterest