Dự án nổi bật

Bảng giá Chung Cư HH3C Linh Đàm cập nhât ngày 17/12

Pinterest
TT
TòaTầngPhòngDTBan côngCửagốcTiến độChênh
1HH3C5276,27Đông Bắc ô gócTây Nam15,520%110
2HH3C38276,29Đông Bắc ô gócTây Nam13,520%100
3HH3C35276,30Đông Bắc ô gócTây Nam1420%135
4HH3C34276,31Đông Bắc ô gócTây Nam1420%135
55
6HH3C17467,04Đông BắcTây Nam1520%95
7HH3C27467,04Đông BắcTây Nam14,520%100
85
9HH3C5665,52Đông BắcTây Nam15,520%80
10HH3C12a665,52Đông BắcTây Nam1520%70
11HH3C14665,52Đông BắcTây Nam15,520%70
12HH3C39665,52Đông BắcTây Nam13,520%43
13HH3C33665,52Đông BắcTây Nam1420%45
14HH3C35665,52Đông BắcTây Nam1420%30
15HH3C38665,52Đông BắcTây Nam13,520%25
165
17HH3C3865,52Đông BắcTây Nam1520%110
18HH3C5865,52Đông BắcTây Nam1520%95
19HH3C27865,52Đông BắcTây Nam14,520%95
20HH3C32865,52Đông BắcTây Nam1420%80
21HH3C34865,52Đông BắcTây Nam1420%70
22HH3C35865,52Đông BắcTây Nam1420%40
235
24HH3C241067,04Đông BắcTây Nam14,520%125
25HH3C281067,04Đông BắcTây Nam14,520%130
26HH3C321067,04Đông BắcTây Nam1420%115
27HH3C341067,04Đông BắcTây Nam1420%140
28HH3C351067,04Đông BắcTây Nam1420%140
29HH3C371067,04Đông BắcTây Nam13,520%75
30HH3C331067,04Đông BắcTây Nam1420%100
31HH3C401067,04Đông BắcTây Nam13,520%35
325
33HH3C31276,27Đông Bắc ô gócTây Nam15,4520%165
34HH3C12a1276,27Đông Bắc ô gócTây Nam15,96520%######
35HH3C241276,27Đông Bắc ô gócTây Nam14,93520%200
36HH3C71276,27Đông Bắc ô gócTây Nam14,93520%185
37HH3C331276,27Đông Bắc ô gócTây Nam14,4220%170
38HH3C301276,27Đông Bắc ô gócTây Nam14,4220%170
39HH3C311276,27Đông Bắc ô gócTây Nam14,4220%175
40HH3C351276,27Đông Bắc ô gócTây Nam14,4220%155
41HH3C361276,27Đông Bắc ô gócTây Nam13,90520%150
425
43HH3C31463,01Tây BắcĐông Bắc1520%65
44141463,01Tây BắcĐông Bắc15,520%90
45HH3C151463,01Tây BắcĐông Bắc15,520%105
46HH3C231463,01Tây BắcĐông Bắc14,520%85
47HH3C321463,01Tây BắcĐông Bắc1420%70
48HH3C341463,01Tây BắcĐông Bắc1420%40
49HH3C351463,01Tây BắcĐông Bắc1420%30
50HH3C401463,01Tây BắcĐông Bắc13,520%43
515
52HH3C351647,47Tây BắcĐông Bắc1420%30
53HH3C341647,48Tây BắcĐông Bắc1420%30
54HH3C321647,49Tây BắcĐông Bắc1420%35
55HH3C81647,50Tây BắcĐông Bắc15,520%35
56HH3C331647,51Tây BắcĐông Bắc14,520%33
57HH3C12A1647,47Tây BắcĐông Bắc1520%21
58HH3C181647,47Tây BắcĐông Bắc15,520%30
59HH3C2716Tây BắcĐông Bắc14,520%20
60HH3C241647,47Tây BắcĐông Bắc14,520%15
61HH3C3616Tây BắcĐông Bắc1420%40
625
63HH3C101844,95Tây BắcTây Nam15,520%25
64HH3C12A1844,95Tây BắcTây Nam1520%13
65HH3C211844,95Tây BắcTây Nam14,525
66HH3C291844,95Tây BắcTây Nam1420%21
67HH3C211844,95Tây BắcTây Nam14,520%25
68HH3C20%5
69HH3C82063,01Tây BắcTây Nam15,520%90
70HH3C102063,01Tây BắcTây Nam15,520%95
71HH3C122063,01Tây BắcTây Nam15,520%80
72HH3C12A2063,01Tây BắcTây Nam1520%90
73HH3C342063,01Tây BắcTây Nam1420%45
745
75HH3C42282,25Tây Nam ô gócĐông Bắc15,4520%45
76HH3C272282,25Tây Nam ô gócĐông Bắc14,93520%60
77HH3C302282,25Tây Nam ô gócĐông Bắc14,4220%80
78HH3C312282,25Tây Nam ô gócĐông Bắc14,4220%50
79HH3C362282,25Tây Nam ô gócĐông Bắc13,90520%60
80HH3C382282,25Tây Nam ô gócĐông Bắc13,90520%45
81HH3C292282,25Tây Nam ô gócĐông Bắc14,4520%80
825
83HH3C22471,96Tây NamĐông Bắc1520%55
84HH3C92471,96Tây NamĐông Bắc15,520%60
85HH3C102471,96Tây NamĐông Bắc15,520%40
86HH3C112471,96Tây NamĐông Bắc15,520%41
87HH3C122471,96Tây NamĐông Bắc15,520%40
88HH3C152471,96Tây NamĐông Bắc15,520%45
89HH3C162471,96Tây NamĐông Bắc15,520%35
90HH3C202471,96Tây NamĐông Bắc1520%45
91HH3C252471,96Tây NamĐông Bắc14,520%35
92HH3C262471,96Tây NamĐông Bắc14,520%45
93HH3C272471,96Tây NamĐông Bắc14,520%35
94HH3C282471,96Tây NamĐông Bắc14,520%25
95HH3C362471,96Tây NamĐông Bắc13,520%20
965
97HH3C72670,32Tây NamĐông Bắc15,520%35
98HH3C92670,32Tây NamĐông Bắc15,520%55
99HH3C122670,32Tây NamĐông Bắc15,520%45
100HH3C142670,32Tây NamĐông Bắc15,520%50
101HH3C152670,32Tây NamĐông Bắc15,520%35
102HH3C12A2670,32Tây NamĐông Bắc1520%23
103HH3C182670,32Tây NamĐông Bắc1520%35
104HH3C202670,32Tây NamĐông Bắc1520%25
105HH3C222670,32Tây NamĐông Bắc14,520%40
106HH3C232670,32Tây NamĐông Bắc14,520%45
107HH3C252670,32Tây NamĐông Bắc14,520%25
108HH3C262670,32Tây NamĐông Bắc14,520%15
109HH3C272670,32Tây NamĐông Bắc14,520%15
110HH3C322670,32Tây NamĐông Bắc1420%25
111HH3C282670,32Tây NamĐông Bắc14,520%30
112HH3C302670,32Tây NamĐông Bắc1420%30
1135
114HH3C22870,32Tây NamĐông Bắc1520%50
115HH3C62870,32Tây NamĐông Bắc15,520%30
116HH3C152870,32Tây NamĐông Bắc15,520%45
117HH3C122870,32Tây NamĐông Bắc15,520%30
118HH3C262870,32Tây NamĐông Bắc14,520%15
119HH3C232870,32Tây NamĐông Bắc14,520%25
120HH3C282870,32Tây NamĐông Bắc14,520%30
121HH3C302870,32Tây NamĐông Bắc1420%30
122HH3C292870,32Tây NamĐông Bắc1420%35
1235
124HH3C12A3071,96Tây NamĐông Bắc1520%23
125HH3C163071,96Tây NamĐông Bắc14,520%35
126HH3C223071,96Tây NamĐông Bắc14,520%85
127HH3C253071,96Tây NamĐông Bắc14,520%75
128HH3C283071,96Tây NamĐông Bắc14,520%25
129HH3C293071,96Tây NamĐông Bắc1420%25
130HH3C363071,96Tây NamĐông Bắc13,520%20
1315
132HH3C143282,25Tây Nam ô gócĐông Bắc15,520%63
133HH3C103282,25Tây Nam ô gócĐông Bắc15,520%85
134HH3C113282,25Tây Nam ô gócĐông Bắc15,520%70
135HH3C93282,25Tây Nam ô gócĐông Bắc15,520%65
136HH3C183282,25Tây Nam ô gócĐông Bắc1520%75
137HH3C223282,25Tây Nam ô gócĐông Bắc14,520%85
138HH3C243282,25Tây Nam ô gócĐông Bắc14,520%65
139HH3C213282,25Tây Nam ô gócĐông Bắc14,520%90
140HH3C233282,25Tây Nam ô gócĐông Bắc14,520%85
141HH3C273282,25Tây Nam ô gócĐông Bắc14,520%55
142HH3C283282,25Tây Nam ô gócĐông Bắc14,520%35
143HH3C293282,25Tây Nam ô gócĐông Bắc1420%80
144HH3C303282,25Tây Nam ô gócĐông Bắc1420%45
145HH3C363282,25Tây Nam ô gócĐông Bắc13,520%35
1465
147HH3C113463,01Đông NamTây Nam15,520%55
148HH3C343463,01Đông NamTây Nam1420%40
149HH3C393463,01Đông NamTây Nam1420%30
1505
151HH3C144063,01Đông NamĐông Bắc15,520%40
152HH3C214063,01Đông NamĐông Bắc14,520%85
153HH3C284063,01Đông NamĐông Bắc14,520%30
154HH3C294063,01Đông NamĐông Bắc1420%50
155HH3C394063,01Đông NamĐông Bắc13,520%40
156HH3C384063,01Đông NamĐông Bắc13,520%45
157HH3C334063,01Đông NamĐông Bắc1420%40
158HH3C344063,01Đông NamĐông Bắc1420%43
1595
160HH3C34653,24Tây BắcĐông Bắc1520%20
161Kiot15038,46Đông Bắc ô góc30,620%955
162Kiot15231,36Đông Bắc3020%855
163Kiot17046,53Tây Bắc3020%535
164Kiot17251,02Tây Bắc3020%535
165Kiot17449,03Tây Bắc3020%535
166Kiot18262,68Tây Nam2820%505
167Kiot18456,59Tây Nam2820%535
Bảng giá Chung Cư HH3C Linh Đàm cập nhât ngày 17/12 vào lúc: December 17th, 2014 bởi Lý Khánh
Pinterest