Dự án nổi bật

Hướng dẫn việc bảo lãnh dự án BĐS từ ngân hàng nhà nước

Pinterest

Quy định mới của Ngân hàng nhà nước nêu rõ: các chủ đầu tư mở bán nhà ở hoàn thành trong tương lai phải có bảo lãnh của ngân hàng, mức phí bảo lãnh dự án sẽ do thỏa thuận từ các bên

Bắt đầu từ tháng 7/2015, luật kinh doanh bất động sản 2015 sẽ chính thức có hiệu lực, có nghĩa là với quy định doanh nghiệp bât động sản bắt buộc phải được ngân hàng bảo lãnh khi bán, cho thuê và hoàn thành trong tương lai được chính thức áp dụng. Quy định này để đảm bảo các quyền lợi cho người mua nhà

>>đọc thêm: chung cư hh4 linh đàm

-          Thứ nhất, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, bàn giao căn hộ cho người mua nhà theo đúng thời gian cam kết

-          Thứ hai, khách hàng đóng trươc một phần giá trị căn hộ cho chủ đầu tư thì người mua nhà có thể yên tâm, nếu chủ đầu tư không hoàn thành được dự án như cam kết thì ngân hàng bảo lãnh có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền cho người mua nhà

Nhằm hướng dẫn thực hiện cụ thể về vấn đề bảo lãnh của ngân hàng, NHNN vừa chính thức ban hành Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động bảo lãnh ngân hàng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trong đó có quy định việc bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

ngân hàng bảo lãnh dự án chung cư

Như vậy, ngân hàng bảo lãnh cho doanh nghiệp đầu tư bất động sản để cho thuê, bán nhà hoàn thành trong tương lai theo quy định tại Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản, ngân hàng thương mai phải tuân thủ các quy định sau:

-          Thứ  nhất: căn hộ hoàn thành trong tương lai có đủ điều kiện được bán hay cho thuê mua theo quy định tại điều 55 luật kinh doanh bất động sản

-          Thứ hai: ngân hàng thương mại đánh giá chủ đầu tư có khả năng thực hiện đúng tiến độ dự án và sử dụng số tiền ứng trước của người mua nhà, chủ đầu tư phải sử dụng đúng mục đích

-          Thứ ba: cam kết bảo lãnh trong khi bán, cho thuê căn hộ hình thành trong tương lai phải có hiệu lực đến thời điểm ít nhất 30 ngày bắt đầu từ ngày bàn giao cho bên mua, bên thuê căn hộ theo thỏa thận của doạnh nghiệp và khách hàng

Về vấn để phí bảo lãnh cho dự án, thông tư quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận về mức phí bảo lãnh với người mua nhà. Trường hợp bảo lãnh đối xứng hoặc xác nhận bảo lãnh, mức phí bảo lãnh do các bên thỏa thuận trên cơ sở mức phí bảo lãnh được bên bảo lãnh chấp nhận

>>đọc thêm chung cư vp7 linh đàm

Trong trường hợp thực hiện đồng bảo lãnh, trên cơ sở thỏa thận về tỷ lệ tham gia đồng bảo lãnh và mức phí thu được của bên được bảo lãnh, các bên tham gia đồng bảo lãnh thỏa thuận mức phí bảo lãnh cho mỗi bên đồng bảo lãnh

Về danh sách các ngân hàng thương mại được thực hiện hoạt động lãnh này, Thông tư số 07 quy định theo hướng tất cả các ngân hàng thương mại được NHNN phép hoạt động bảo lãnh thì đều được thực hiện bảo lãnh trong bán, cho mua nhà ở hình thành trong tương lai.

 

 

Hướng dẫn việc bảo lãnh dự án BĐS từ ngân hàng nhà nước vào lúc: July 28th, 2015 bởi Lý Khánh
Pinterest