Dự án nổi bật

No Image
Mức giá: Liên hệ
Diện tích: Liên hệ  (m²)
Quận/Huyện :
Xem thêm 06/06/2017
No Image
Mức giá: Liên hệ
Diện tích: Liên hệ  (m²)
Quận/Huyện :
Xem thêm 14/04/2017
No Image
Mức giá: Liên hệ
Diện tích: Liên hệ  (m²)
Quận/Huyện : Hà Đông
Xem thêm 25/03/2017
No Image
Mức giá: 1.57 tỷ
Diện tích: 96  (m²)
Quận/Huyện : Hà Đông
Xem thêm 03/03/2017
No Image
Mức giá: 1.57ty
Diện tích: 96m2  (m²)
Quận/Huyện : Hà Đông
Xem thêm 03/03/2017
No Image
Mức giá: 1.35 tỷ
Diện tích: 82.5m2  (m²)
Quận/Huyện : Hà Đông
Xem thêm 01/03/2017
No Image
Mức giá: 1tỷ
Diện tích: 68m2  (m²)
Quận/Huyện : Hà Đông
Xem thêm 01/03/2017
No Image
Mức giá: 17.5tr/m2
Diện tích: 79m2  (m²)
Quận/Huyện : Hà Đông
Xem thêm 01/03/2017
No Image
Mức giá: 1.6 tỷ
Diện tích: 110m2  (m²)
Quận/Huyện : Hà Đông
Xem thêm 01/03/2017
No Image
Mức giá: 1.35 tỷ
Diện tích: 85  (m²)
Quận/Huyện : Hà Đông
Xem thêm 28/02/2017