No Image
Mức giá: 15tr/m2
Diện tích: 45m2  (m²)
Quận/Huyện : Hoàng Mai
Xem thêm 29/12/2016
No Image
Mức giá: 20.32
Diện tích: 70  (m²)
Quận/Huyện : Hà Nội
Xem thêm 21/12/2016
No Image
Mức giá: 14
Diện tích: 45  (m²)
Quận/Huyện : Hà Nội
Xem thêm 07/09/2016
No Image
Mức giá: 14000000
Diện tích: 78  (m²)
Quận/Huyện : Hà Nội
Xem thêm 06/08/2016
No Image
Mức giá: 15tr/m2
Diện tích: 65.52  (m²)
Quận/Huyện : Hoàng Mai
Xem thêm 08/07/2016
No Image
Mức giá: 15.5tr/m2
Diện tích: 82,25m2  (m²)
Quận/Huyện : Hoàng Mai
Xem thêm 06/07/2016
No Image
Mức giá: 15.5tr/m2
Diện tích: 82,25m2  (m²)
Quận/Huyện : Hoàng Mai
Xem thêm 06/07/2016
No Image
Mức giá: tt
Diện tích: 40  (m²)
Quận/Huyện : Hà Nội
Xem thêm 29/02/2016
No Image
Mức giá: 14.5
Diện tích: 65  (m²)
Quận/Huyện : Hà Nội
Xem thêm 27/02/2016
No Image
Mức giá: 799
Diện tích: 45  (m²)
Quận/Huyện : Hà Nội
Xem thêm 10/10/2015