No Image
Mức giá: 6tr/thang
Diện tích: 166  (m²)
Quận/Huyện : Hà Đông
Xem thêm 01/03/2017
No Image
Xem thêm 07/01/2017
No Image
Mức giá: 25000
Diện tích: 43  (m²)
Quận/Huyện : Hà Nội
Xem thêm 25/10/2016