No Image
Mức giá: Liên hệ
Diện tích: Liên hệ  (m²)
Quận/Huyện :
Xem thêm 30/03/2017
No Image
Mức giá: 6000000
Diện tích: 94  (m²)
Quận/Huyện : Hà Đông
Xem thêm 04/01/2017
No Image
Mức giá: 7000000
Diện tích: 116  (m²)
Quận/Huyện : Hà Đông
Xem thêm 04/01/2017
No Image
Mức giá: 5500000
Diện tích: 82  (m²)
Quận/Huyện : Hoàng Mai
Xem thêm 26/10/2016
No Image
Mức giá: 6tr/thA?ng
Diện tích: 26m2  (m²)
Quận/Huyện : Hoàng Mai
Xem thêm 26/10/2016
No Image
Mức giá: 20.5tr/thA?ng
Diện tích: 45m2  (m²)
Quận/Huyện : Hoàng Mai
Xem thêm 22/10/2016
No Image
Mức giá: 4,5tr/thA?ng
Diện tích: 54  (m²)
Quận/Huyện : Hà Nội
Xem thêm 01/10/2016
No Image
Xem thêm 01/10/2016
No Image
Mức giá: 25000000
Diện tích: 61  (m²)
Quận/Huyện : Hà Đông
Xem thêm 10/09/2016